Vrácení a reklamace

Jak mám postupovat při reklamaci zboží?

V případě reklamace zboží, je potřebné vyplnit uvedený reklamační formulář. Rekla-mační formulář zašlete e-mailem na info@rischino-nositko.cz, anebo ho můžete po-slat spolu s reklamovaným zbožím v jedné zásilce. Reklamované zboží je kupující povinný poslat doporučeně s pojištěním na vlastní náklady na adresu naší balírny: Rischino, Stará cesta 162, Lazany, 97211. Anebo nám reklamované zboží můžete přinést na A. Mišúta 23 (Pajko) v Prievidzi do naší prodejny.

Jak mám postupovat při vrácení zboží?

Jestliže chcete svoje zboží vrátit, např.: odstoupit od kupní smlouvy v lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez známek jakého-koliv používání. Při vrácení zboží je potřebné vyplnit Formulář o odstoupení od kupní smlouvy. Vyplněný formulář pošlete e-mailem na info@rischino-nositka.cz anebo ho můžete poslat spolu s vráceným zbožím v jedné zásilce. Vrácené zboží je kupující povinný poslat doporučeně s pojištěním na vlastní náklady na adresu naší balírny: Rischino, Stará cesta 162, Lazany, 97211. ZBOŽÍ VRÁCENÉ NA DOBÍRKU NEPŘE-BÍRÁME. Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, včet-ně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, a to bankovním převodem na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající není povinný vrátit kupujícímu platby předtím než mu bude zboží doporučení.

Kdo nese náklady na postovné v rámci vrácení / reklamace zboží?

Náklady spojené s vrácením anebo reklamací nese kupující. Zboží můžete vrátit ane-bo reklamovat i osobně na A. Mišúta 23 (Pajko) v Prievidzi v naší prodejně.

Kurýr mi přinesl viditelně poškozený balík. Co mám udělat?

V případě, že vám kurýr donese poškozený balík, doporučujeme ho nepřebírat a sepsat s ním reklamační protokol. Následně kontaktujte náš zákaznický servis na +421 903 155 021 anebo nám napište na podporu.

phone-handsetcross-circle