Nyní doprava zdarma nad 1500 kč + ke každému nosítku zdarma slintáčky a pytlíček Rischino

Reklamační řád

Reklamační podmínky internetového obchodu www.rischino-nositka.cz

 1. Reklamovat je možné jen zboží, které bylo zakoupené jen od prodávajícího, a který je vlastnictvím kupujícího.
 2. Organická bavlna je barvená výlučně ekologickými barvami, přirozené mírné blednutí silně pigmentových barev může být přirozenou vlastností těchto barev, určenými pro děti.
 3. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy reklamaci je povinný vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a odst. Občanského zákonníka.
 4. Jestliže kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nevykonává v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání) na všechno nabízené zboží se poskytuje záruka v délce trvání 24 měsíců, jestliže není u zboží uvedené jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákonníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákonníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná plynout dnem převzení zboží od přepravní společnosti anebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 5. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následnovným užíváním:
  1. K vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobený kupujícím
  2. Nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uvedený v návodě na použití
  3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí chemickými a mechanickými vlivy přirozené prostředí zboží,/li>
  4. zanedbaná péče a údržba o tovar
  5. poskozením zboží nadměrným zatěžováním
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami anebo bezpečnostnými předpisy či jiným porušením záručních podmínek.
 1. Ze zodpovědnosti za vady jsou taktéž vyňaté vady, které vznikli při živelné pohromě.
 2. Zodpovědnost za vady se nevztahuje taktéž i na běžné opotřebení tovaru (anebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy není možné považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 3. Reklamové zboží je potřebné zaslat na naší adresu provozovny: Rischino Europe s.r.o. se sídlem Lazany 97211, IČO: 52201317, DIČ: 2120924443 uvedené níže, avšak ne na dobírku anebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřebné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je potřebné zaslat výhradně písemně (poštou) anebo osobně (ne formou e-mailu).
 4. Prodávající je povinný určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je nutné technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace, vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech může reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší jako 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 dňové lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácená celá suma za zboží anebo má právo na výměnu zboží za nový.
 5. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. u odstranitelné chyby má kupující právo, aby byla odstraněná bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu chybné věci za bezchybnou, jestliže tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží anebo závažnosti chyby.
  2. u výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo bud na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení pěněz) anebo slevu z cenu.
  3. reklamace se považuje za vyřízenou, jestliže se ukončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou anebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění anebo její odůvodněné zamítnutí.
  1. Nepoškozené zboží, resp. Neporušenost obalu (podle pkynů při přebírání zboží) je potřebné zkontrolovat u přebírání zboží, nakolik zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícímu rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že je obal nepoškozený.
  2. Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
  3. Kontakt pro řešení a zasílání reklamací: 0903 155 201
  4. Spotřebitel má právo se v případě nespokojenosti s vyřízením reklamace obrátit na orgán dozoru podle místní příslušnosti SOI pro Trenčínský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.
phone-handsetcross-circle